• Vu Lam Bach

  • Blog Marketing

Phone

034 301 8345

Email

mrvulambach@gmail.com

Hello, I’m
VU LAM BACH

Digital Marketing 4+

TÔI LÀ BÁCH
about me

2021, mình bắt đầu blog này bằng việc viết lách chia sẻ những thứ mình học được trong quá trình làm kỹ năng kinh doanh, digital marketing. Các nội dung trên blog sẽ chủ yếu hướng đến việc làm digital marketing như thế nào, bắt đầu ra sao cần phải có những kỹ năng gì. Chỉ cần chịu khó mày mò và tìm hiểu. Bạn sẽ làm được mọi thứ.