35 Gói Cước Viettel – Lựa Chọn Tối Ưu Cho Nhu Cầu Sử Dụng

Các Gói Cước Viettel - Lựa Chọn Tối Ưu Cho Nhu Cầu Sử Dụng

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông uy tín và chất lượng, thì Viettel là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng hiện nay. Với các gói cước Viettel đa dạng về giá cả và tính năng, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn cho mình gói cước phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.

Các Loại Gói Cước Viettel Phổ Biến 2023

ĐĂNG KÍ GÓI CƯỚC TẠI ĐÂY

STT Tên gói Dạng gói Dung lượng Giá cước (VND) Note
1 SD70 Gói tháng 1GB/ngày 70,000  
2 6SD70 Gói đặc biệt 1GB/ngày 420,000 180 ngày
3 12SD70 Gói đặc biệt 1GB/ngày 840,000 360 ngày
4 SD90 Gói tháng 1,5GB/ngày 90,000  
5 6SD90 Gói đặc biệt 1,5GB/ngày 540,000 180 ngày
6 12SD90 Gói đặc biệt 1,5GB/ngày 1,080,000 360 ngày
7 SD120 Gói tháng 2GB/ngày 120,000  
8 6SD120 Gói đặc biệt 2GB/ngày 720,000 180 ngày
9 12SD120 Gói đặc biệt 2GB/ngày 1,440,000 360 ngày
10 SD150 Gói tháng 3GB/ngày 150,000  
11 6SD150 Gói đặc biệt 3GB/ngày 900,000 180 ngày
12 12SD150 Gói đặc biệt 3GB/ngày 1,800,000 360 ngày
13 V90B Gói tháng 1GB/ngày 90,000
Giá cước: 90.000đ/30 ngày có:

– 30GB (1GB/ngày)

– 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

14 6V90B Combo Data Thoại siêu khủng 1GB 540,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 30GB (1GB/ngày)

– 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

15 12V90B Combo Data Thoại siêu khủng 1GB 1,080,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 30GB (1GB/ngày)

– 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

16 V120B Gói tháng 1,5GB/ngày 120,000
Giá cước: 120.000đ/30 ngày có:

– 45GB (1,5GB/ngày)

– 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

17 6V120B Combo Data Thoại siêu khủng 1,5GB/ngày 720,000
Giá cước: 720.000đ/180 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày)

– 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

18 12V120B Combo Data Thoại siêu khủng 1,5GB/ngày 1,440,000
Giá cước: 1.440.000đ/360 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày)

– 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

19 V150B Gói tháng 2GB/ngày 150,000
Giá cước: 150.000đ/30 ngày có:

– 2GB/ngày

– 80 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

20 6V150B Combo Data Thoại siêu khủng 2GB/ngày 900,000
Giá cước: 900.000đ/180 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 60GB (2GB/ngày)

– 80 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

21 12V150B Combo Data Thoại siêu khủng 2GB/ngày 1,800,000
Giá cước: 1.800.000đ/360 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 60GB (2GB/ngày)

– 80 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

22 V200B Gói tháng 8GB/ngày 200,000
Giá cước: 200.000đ/30 ngày có:

– 8GB/ngày

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

23 6V200B Combo Data Thoại siêu khủng 8GB/ngày 1,200,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 240GB (8GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

24 12V200B Combo Data Thoại siêu khủng 8GB/ngày 2,400,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 240GB (8GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

25 V180B Combo Data Thoại siêu khủng 6GB/ngày 180,000
Ưu đãi:

– 180GB (6GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

26 6V180B Combo Data Thoại siêu khủng 6GB/ngày 1,080,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 180GB (6GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

27 12V180B Combo Data Thoại siêu khủng 6GB/ngày 2,160,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 180GB (6GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

28 V160B Combo Data Thoại siêu khủng 4GB/ngày 160,000
Ưu đãi:

– 120GB (4GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

29 6V160B Combo Data Thoại siêu khủng 4GB/ngày 960,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 120GB (4GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

30 12V160B Combo Data Thoại siêu khủng 4GB/ngày 1,920,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 120GB (4GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

31 MXH150 Truy cập mạng xã hội 1,5GB/ngày 150,000
Ưu đãi:

– 45GB (1,5GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

32 6MXH150 Truy cập mạng xã hội 1,5GB/ngày 900,000
Ưu đãi sử dụng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

33 12MXH150 Truy cập mạng xã hội 1,5GB/ngày 1,800,000
Ưu đãi sử dụng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

Gói cước gia hạn sau 360 ngày.

34 MXH100 Truy cập mạng xã hội 1GB/ngày 100,000
Ưu đãi:

– 1GB/ngày.

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau

35 MXH120 Truy cập mạng xã hội 1GB/ngày 120,000
Ưu đãi:

– 30GB (1GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger.

Gói cước gia hạn sau 30 ngày.

Các Gói Cước Viettel - Lựa Chọn Tối Ưu Cho Nhu Cầu Sử Dụng

1. Gói cước di động trả trước

Gói cước di động trả trước là dịch vụ được nhiều người tiêu dùng lựa chọn, bởi tính linh hoạt và thoải mái khi không phải đóng tiền hàng tháng như gói cước trả sau. Các gói cước di động trả trước của Viettel được chia thành nhiều loại khác nhau, từ các gói cước vô cực, gói cước data, gói cước giọng nói, đến các gói cước combo.

Mỗi loại gói cước lại có những ưu điểm riêng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng khách hàng. Ví dụ, với người dùng thường xuyên lướt web, xem phim hay chơi game, các gói cước data sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho việc tiết kiệm chi phí.

2. Gói cước di động trả sau

Gói cước di động trả sau là dịch vụ mà bạn sẽ phải đóng tiền hàng tháng, tuy nhiên nó lại mang đến cho bạn những tính năng và ưu đãi hấp dẫn hơn so với gói cước trả trước. Các gói cước Viettel trả sau được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng khách hàng, từ các gói cước vô cực đến các gói cước combo.

Một điểm đặc biệt của gói cước trả sau là bạn có thể quản lý được chi phí của mình, cũng như sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý để tránh việc áp đặt các khoản phí phát sinh trong hóa đơn hàng tháng.

3. Gói cước Internet Viettel

Nếu bạn đang tìm kiếm một gói cước Internet tốc độ cao, ổn định và tiết kiệm chi phí, thì các gói cước Internet của Viettel là sự lựa chọn tối ưu cho bạn. Các gói cước Internet của Viettel được thiết kế với nhiều tính năng hấp dẫn như tốc độ tải xuống nhanh, bảo mật thông tin cá nhân, truy cập Internet miễn phí tại các điểm công cộng,…

Ngoài ra, các gói cước Internet của Viettel còn được chia thành nhiều loại khác nhau như gói cước cá nhân, gói cước doanh nghiệ ọc, gói cước gia đình,… để phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng khách hàng.

Cách Sử Dụng Các Gói Cước Viettel

Các Gói Cước Viettel - Lựa Chọn Tối Ưu Cho Nhu Cầu Sử Dụng

Để sử dụng các gói cước Viettel, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Truy cập vào trang chủ của Viettel tại địa chỉ https://www.vietteltelecom.vn/.
 2. Chọn loại dịch vụ và gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
 3. Đăng ký sử dụng dịch vụ theo hướng dẫn trên trang web hoặc qua ứng dụng My Viettel.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký sử dụng các gói cước Viettel thông qua các cửa hàng, điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.

Ví Dụ Về Các Gói Cước Viettel

Các Gói Cước Viettel - Lựa Chọn Tối Ưu Cho Nhu Cầu Sử Dụng

1. Gói Cước Di Động Trả Trước Vô Cực

Gói cước di động trả trước vô cực là gói cước được nhiều người tiêu dùng lựa chọn vì tính linh hoạt trong việc sử dụng. Với giá cả phải chăng và nhiều tính năng hấp dẫn như gọi và nhắn tin miễn phí trong nội mạng, giá cước thoại và SMS rẻ, các gói cước vô cực của Viettel đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người dùng.

Ví dụ: Gói cước V90 của Viettel cho phép bạn được sử dụng miễn phí Internet tốc độ cao 3GB/tháng, gọi và nhắn tin miễn phí trong nội mạng Viettel, giá cước thoại và SMS chỉ từ 590đ/phút.

2. Gói Cước Di Động Trả Sau Combo Max

Gói cước di động trả sau Combo Max là gói cước được thiết kế đặc biệt cho những người tiêu dùng có nhu cầu sử dụng diện rộng hơn so với gói cước trả trước. Gói cước này mang đến cho bạn những ưu đãi hấp dẫn như tốc độ Internet tốc độ cao, gọi và nhắn tin miễn phí trong nội mạng, các tính năng giải trí và cộng đồng miễn phí…

Ví dụ: Gói cước Combo Max 179k của Viettel cho phép bạn được sử dụng Internet tốc độ cao 6GB/tháng, gọi và nhắn tin miễn phí trong nội mạng Viettel, có tính năng giải trí miễn phí như xem phim, nghe nhạc, đọc sách…

So Sánh Các Gói Cước Viettel

Các Gói Cước Viettel - Lựa Chọn Tối Ưu Cho Nhu Cầu Sử Dụng

Khi so sánh các gói cước Viettel, bạn cần lưu ý đến các yếu tố sau:

 • Giá cả: Bạn cần chọn gói cước phù hợp với ngân sách của mình.
 • Tính năng: Tùy vào nhu cầu sử dụng của bạn, bạn có thể lựa chọn các gói cước có tính năng phù hợp với mình.
 • Phủ sóng: Bạn nên lựa chọn các gói cước có phủ sóng tốtvà ổn định để sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả.

Lời Khuyên Khi Sử Dụng Các Gói Cước Viettel

 1. Nắm rõ nhu cầu sử dụng của mình: Trước khi lựa chọn gói cước phù hợp, bạn cần xác định rõ nhu cầu sử dụng của mình để có thể lựa chọn được gói cước tối ưu nhất.
 2. Xem xét kỹ chi phí: Bạn nên tính toán kỹ chi phí trước khi đăng ký sử dụng các gói cước Viettel, tránh việc trả phí không cần thiết.
 3. Kiểm tra phủ sóng: Trước khi đăng ký sử dụng, bạn nên kiểm tra kỹ phủ sóng của các gói cước để đảm bảo rằng dịch vụ sẽ hoạt động ổn định.
 4. Thường xuyên cập nhật thông tin: Bạn nên thường xuyên cập nhật thông tin về các gói cước mới của Viettel để có thể lựa chọn gói cước phù hợp nhất cho mình.
 5. Liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề gì liên quan đến sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ của Viettel để được giải đáp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Các Gói Cước Viettel

1. Làm thế nào để đăng ký sử dụng các gói cước Viettel?

Bạn có thể đăng ký sử dụng các gói cước Viettel thông qua trang chủ của Viettel, các cửa hàng hoặc điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.

2. Tôi có thể đổi sang gói cước khác được không?

Có, bạn có thể đổi sang gói cước khác của Viettel bất kỳ lúc nào tùy theo nhu cầu sử dụng của mình.

3. Làm thế nào để kiểm tra số dư trong tài khoản của mình?

Bạn có thể kiểm tra số dư trong tài khoản của mình bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp: KT gui 1414.

4. Tôi muốn hủy dịch vụ của mình, làm thế nào?

Bạn có thể yêu cầu hủy dịch vụ của mình bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ của Viettel.

5. Tôi muốn đổi sim, làm thế nào?

Bạn có thể yêu cầu đổi sim bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên hỗ trợ của Viettel.

Kết Luận

Các gói cước Viettel mang lại cho người dùng sự lựa chọn tối ưu cho nhu cầu sử dụng. Với đa dạng về giá cả và tính năng, bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình gói cước phù hợp nhất. Bạn cần lưu ý để chọn được gói cước tối ưu nhất cho mình, và thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất từ Viettel.Chào bạn! Bạn cần giúp gì ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *