Phần mềm WARP 1.1.1.1 là gì ?

WARP 1.1.1.1 là dịch vụ VPN miễn phí của Cloudflare. Khi sử dụng VPN này thì theo nhà sản xuất bạn có thể tăng tốc độ mạng đến 30% nhờ mạng được định tuyến thông qua các server của Cloudflare để tăng tốc lên nhanh hơn. Và nếu như bạn dùng 1.1.1.1 để kết nối internet thì dữ liệu của bạn hoàn toàn là private và Cloudflare tuyên bố là không lưu trữ bất kì thông tin nào để định danh người dùng cả.

cai-dat-warp-1-1-1-1-luot-internet-nhanh-va-bao-mat

Cài đặt WARP 1.1.1 trên máy tính.

Bước 1: Tải về cài đặt Warp từ trang chủ https://1.1.1.1 và thực hiện cài đặt. Quá trình cài đặt sẽ khoảng 2 phút. Trên Windows, Warp chỉ hoạt động trên Window 8 trở lên.

cai-dat-warp-1-1-1-1-luot-internet-nhanh-va-bao-mat

Bước 2: Từ khu vực Hidden Icon, bấm vào icon của Warp bấm Next và đồng ý điều khoản của phần mềm.

cai-dat-warp-1-1-1-1-luot-internet-nhanh-va-bao-mat

Bước 3: Từ giao diện Warp, gạt sang phải / trái để bật / tắt kết nối VPN.

cai-dat-warp-1-1-1-1-luot-internet-nhanh-va-bao-mat

Chúc các bạn cài đặt và lướt internet tốt nhất!

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)