Key Account là gì? Làm thế nào để trở thành một Key Account Management hàng đầu?

Ngày nay ở các công ty làm về Agency thì bộ phận Account nắm giữ vai trò quan trọng trong việc nắm giữ các đầu mối công việc với khách hàng của mình. Thêm vào đó, bộ phận Account còn có cho mình nhiệm vụ tìm kiếm các khách hàng, tư vấn, chốt đơn hàng mang doanh thu về cho công ty, trong đó Key account nắm giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy Key Account là gì? hãy cùng vulambach đi tìm lời giải cho thắc mắc trên thông qua bài viết bổ ích dưới đây.

Read More

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)