Gói cước 4G Viettel – Trải Nghiệm Tốc Độ Internet Chưa Từng Có

Gói cước 4G Viettel - Trải Nghiệm Tốc Độ Internet Chưa Từng Có

Nếu bạn đang tìm kiếm một gói cước internet cho chiếc điện thoại của mình, hãy thử xem xét gói cước 4G Viettel. Với đường truyền mạng 4G nhanh nhất Việt Nam, gói cước này đã mang lại chất lượng kết nối tuyệt vời cho người dùng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về gói cước 4G Viettel và cách sử dụng nó để có được trải nghiệm internet tốt nhất.

Các Gói Cước 4G Viettel Phổ Biến

STT Tên gói Dạng gói Dung lượng Giá cước (VND) Note
1 SD70 Gói tháng 1GB/ngày 70,000  
2 6SD70 Gói đặc biệt 1GB/ngày 420,000 180 ngày
3 12SD70 Gói đặc biệt 1GB/ngày 840,000 360 ngày
4 SD90 Gói tháng 1,5GB/ngày 90,000  
5 6SD90 Gói đặc biệt 1,5GB/ngày 540,000 180 ngày
6 12SD90 Gói đặc biệt 1,5GB/ngày 1,080,000 360 ngày
7 SD120 Gói tháng 2GB/ngày 120,000  
8 6SD120 Gói đặc biệt 2GB/ngày 720,000 180 ngày
9 12SD120 Gói đặc biệt 2GB/ngày 1,440,000 360 ngày
10 SD150 Gói tháng 3GB/ngày 150,000  
11 6SD150 Gói đặc biệt 3GB/ngày 900,000 180 ngày
12 12SD150 Gói đặc biệt 3GB/ngày 1,800,000 360 ngày
13 V90B Gói tháng 1GB/ngày 90,000
Giá cước: 90.000đ/30 ngày có:

– 30GB (1GB/ngày)

– 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

14 6V90B Combo Data Thoại siêu khủng 1GB 540,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 30GB (1GB/ngày)

– 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

15 12V90B Combo Data Thoại siêu khủng 1GB 1,080,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 30GB (1GB/ngày)

– 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

16 V120B Gói tháng 1,5GB/ngày 120,000
Giá cước: 120.000đ/30 ngày có:

– 45GB (1,5GB/ngày)

– 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

17 6V120B Combo Data Thoại siêu khủng 1,5GB/ngày 720,000
Giá cước: 720.000đ/180 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày)

– 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

18 12V120B Combo Data Thoại siêu khủng 1,5GB/ngày 1,440,000
Giá cước: 1.440.000đ/360 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày)

– 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

19 V150B Gói tháng 2GB/ngày 150,000
Giá cước: 150.000đ/30 ngày có:

– 2GB/ngày

– 80 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

20 6V150B Combo Data Thoại siêu khủng 2GB/ngày 900,000
Giá cước: 900.000đ/180 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 60GB (2GB/ngày)

– 80 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

21 12V150B Combo Data Thoại siêu khủng 2GB/ngày 1,800,000
Giá cước: 1.800.000đ/360 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 60GB (2GB/ngày)

– 80 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

22 V200B Gói tháng 8GB/ngày 200,000
Giá cước: 200.000đ/30 ngày có:

– 8GB/ngày

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

23 6V200B Combo Data Thoại siêu khủng 8GB/ngày 1,200,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 240GB (8GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

24 12V200B Combo Data Thoại siêu khủng 8GB/ngày 2,400,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 240GB (8GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

25 V180B Combo Data Thoại siêu khủng 6GB/ngày 180,000
Ưu đãi:

– 180GB (6GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

26 6V180B Combo Data Thoại siêu khủng 6GB/ngày 1,080,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 180GB (6GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

27 12V180B Combo Data Thoại siêu khủng 6GB/ngày 2,160,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 180GB (6GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

28 V160B Combo Data Thoại siêu khủng 4GB/ngày 160,000
Ưu đãi:

– 120GB (4GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

29 6V160B Combo Data Thoại siêu khủng 4GB/ngày 960,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 120GB (4GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

30 12V160B Combo Data Thoại siêu khủng 4GB/ngày 1,920,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 120GB (4GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

31 MXH150 Truy cập mạng xã hội 1,5GB/ngày 150,000
Ưu đãi:

– 45GB (1,5GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

32 6MXH150 Truy cập mạng xã hội 1,5GB/ngày 900,000
Ưu đãi sử dụng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

33 12MXH150 Truy cập mạng xã hội 1,5GB/ngày 1,800,000
Ưu đãi sử dụng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

Gói cước gia hạn sau 360 ngày.

34 MXH100 Truy cập mạng xã hội 1GB/ngày 100,000
Ưu đãi:

– 1GB/ngày.

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau

35 MXH120 Truy cập mạng xã hội 1GB/ngày 120,000
Ưu đãi:

– 30GB (1GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger.

Gói cước gia hạn sau 30 ngày.

Gói cước 4G Viettel - Trải Nghiệm Tốc Độ Internet Chưa Từng Có

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng internet của người dùng, Viettel đã cho ra đời nhiều gói cước khác nhau. Sau đây là một số gói cước phổ biến mà bạn có thể tham khảo:

Gói Max70

 • Giá: 70.000 VNĐ/tháng
 • Dung lượng data: 5GB
 • Tốc độ tối đa: 150Mbps

Gói Max100

 • Giá: 100.000 VNĐ/tháng
 • Dung lượng data: 8GB
 • Tốc độ tối đa: 150Mbps

Gói Max200

 • Giá: 200.000 VNĐ/tháng
 • Dung lượng data: 15GB
 • Tốc độ tối đa: 300Mbps

Gói Max300

 • Giá: 300.000 VNĐ/tháng
 • Dung lượng data: 25GB
 • Tốc độ tối đa: 300Mbps

Gói Max500

 • Giá: 500.000 VNĐ/tháng
 • Dung lượng data: 40GB
 • Tốc độ tối đa: 300Mbps

Cách Sử Dụng Gói Cước 4G Viettel

Gói cước 4G Viettel - Trải Nghiệm Tốc Độ Internet Chưa Từng Có

Việc sử dụng gói cước 4G Viettel rất đơn giản. Sau khi đăng ký và nạp tiền cho gói cước, bạn chỉ cần bật chế độ 4G trên điện thoại của mình và kết nối với mạng của Viettel. Bạn có thể truy cập internet, xem video và tải các ứng dụng nhanh chóng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tải ứng dụng My Viettel để quản lý tài khoản của mình, kiểm tra dung lượng data đã sử dụng và nạp tiền cho gói cước.

Ví Dụ Về Trải Nghiệm Gói Cước 4G Viettel

Gói cước 4G Viettel - Trải Nghiệm Tốc Độ Internet Chưa Từng Có

Một số người dùng đã bày tỏ sự hài lòng với gói cước 4G Viettel. Họ cho biết tốc độ internet rất nhanh, giúp họ truy cập web và xem video một cách thông suốt. Nhiều người dùng cũng nhận thấy rằng gói cước này có giá thành phải chăng và dung lượng data đủ để sử dụng trong một tháng.

Tuy nhiên, cũng có một số người dùng không hài lòng với gói cước này. Họ cho rằng tốc độ internet chậm hơn so với quảng cáo của Viettel và dung lượng data không đủ để sử dụng trong một tháng.

So Sánh Gói Cước 4G Viettel Với Các Nhà Cung Cấp Khác

Gói cước 4G Viettel - Trải Nghiệm Tốc Độ Internet Chưa Từng Có

Nếu bạn đang muốn tì m hiểu rõ hơn về gói cước 4G Viettel, có thể so sánh với các nhà cung cấp khác để tìm ra sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Sau đây là một số so sánh giữa gói cước 4G Viettel và các nhà cung cấp khác:

So Sánh Giá Cả

 • Gói cước 4G Viettel có giá phải chăng hơn so với các nhà cung cấp khác như Vinaphone hay Mobifone.
 • Tuy nhiên, Viettel không cung cấp các gói cước có dung lượng data lớn hơn như các nhà cung cấp khác.

So Sánh Tốc Độ Internet

 • Tốc độ internet của gói cước 4G Viettel nhanh hơn so với Vinaphone và Mobifone.
 • Tuy nhiên, tốc độ internet của Viettel có thể chậm hơn so với các nhà cung cấp khác khi điều kiện địa lý không thuận lợi.

So Sánh Dung Lượng Data

 • Các gói cước của Vinaphone và Mobifone cung cấp dung lượng data lớn hơn so với gói cước 4G Viettel.
 • Tuy nhiên, gói cước 4G Viettel có giá thành rẻ hơn và đủ để sử dụng trong một tháng.

Lời Khuyên Cho Người Dùng

Nếu bạn đang cần một gói cước internet cho điện thoại của mình, hãy xem xét đến gói cước 4G Viettel. Với tốc độ internet nhanh và giá thành phải chăng, gói cước này là một lựa chọn tốt cho người dùng. Tuy nhiên, trước khi đăng ký gói cước, bạn nên xem xét các yêu cầu của mình về dung lượng data và tốc độ internet để chọn được gói cước phù hợp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Gói cước 4G Viettel có những mức giá nào?

Có nhiều mức giá khác nhau cho gói cước 4G Viettel, bao gồm Max70, Max100, Max200, Max300 và Max500. Giá của từng gói cước phụ thuộc vào dung lượng data và tốc độ internet.

Làm thế nào để sử dụng gói cước 4G Viettel?

Sau khi đăng ký và nạp tiền cho gói cước, bạn chỉ cần bật chế độ 4G trên điện thoại của mình và kết nối với mạng của Viettel. Bạn có thể truy cập internet, xem video và tải các ứng dụng nhanh chóng.

Tôi có thể kiểm tra dung lượng data đã sử dụng được không?

Có, bạn có thể tải ứng dụng My Viettel để quản lý tài khoản của mình, kiểm tra dung lượng data đã sử dụng và nạp tiền cho gói cước.

Gói cước 4G Viettel có đủ dung lượng để sử dụng trong một tháng hay không?

Dung lượng data của các gói cước khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng. Nếu bạn không sử dụng nhiều internet, gói cước 4G Viettel có đủ dung lượng để sử dụng trong mộttháng. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng internet nhiều hoặc thường xuyên xem video chất lượng cao, bạn có thể cần phải đăng ký các gói cước dung lượng data lớn hơn.

Tôi có thể so sánh gói cước 4G Viettel với các nhà cung cấp khác không?

Có, bạn có thể so sánh gói cước 4G Viettel với các nhà cung cấp khác để tìm ra sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn có thể so sánh giá cả, tốc độ internet và dung lượng data để đưa ra quyết định.

Tôi có thể đăng ký gói cước 4G Viettel ở đâu?

Bạn có thể đăng ký gói cước 4G Viettel tại các cửa hàng Viettel hoặc trên website của Viettel.

Kết Luận

Như vậy, gói cước 4G Viettel là một lựa chọn tốt cho người dùng cần một gói cước internet cho điện thoại của mình. Với tốc độ internet nhanh, giá thành phải chăng và dung lượng data đủ để sử dụng trong một tháng, gói cước này đã mang lại trải nghiệm internet tốt nhất cho người dùng. Tuy nhiên, trước khi đăng ký gói cước, bạn nên xem xét các yêu cầu của mình về dung lượng data và tốc độ internet để chọn được gói cước phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *