Gói cước Viettel – Thông tin chi tiết và đánh giá

Gói cước Viettel Thông tin chi tiết và đánh giá

Gia nhập cuộc sống hiện đại, chúng ta không thể thiếu những dịch vụ liên lạc như điện thoại, internet hay truyền hình. Đặc biệt, gói cước Viettel luôn được nhiều khách hàng tin dùng bởi tính ổn định và tiện ích của nó. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về gói cước Viettel, cùng những đánh giá về tính năng, chất lượng dịch vụ của gói cước này.

Các loại gói cước Viettel thông dụng

STT Tên gói Dạng gói Dung lượng Giá cước (VND) Note
1 SD70 Gói tháng 1GB/ngày 70,000  
2 6SD70 Gói đặc biệt 1GB/ngày 420,000 180 ngày
3 12SD70 Gói đặc biệt 1GB/ngày 840,000 360 ngày
4 SD90 Gói tháng 1,5GB/ngày 90,000  
5 6SD90 Gói đặc biệt 1,5GB/ngày 540,000 180 ngày
6 12SD90 Gói đặc biệt 1,5GB/ngày 1,080,000 360 ngày
7 SD120 Gói tháng 2GB/ngày 120,000  
8 6SD120 Gói đặc biệt 2GB/ngày 720,000 180 ngày
9 12SD120 Gói đặc biệt 2GB/ngày 1,440,000 360 ngày
10 SD150 Gói tháng 3GB/ngày 150,000  
11 6SD150 Gói đặc biệt 3GB/ngày 900,000 180 ngày
12 12SD150 Gói đặc biệt 3GB/ngày 1,800,000 360 ngày
13 V90B Gói tháng 1GB/ngày 90,000
Giá cước: 90.000đ/30 ngày có:

– 30GB (1GB/ngày)

– 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

14 6V90B Combo Data Thoại siêu khủng 1GB 540,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 30GB (1GB/ngày)

– 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

15 12V90B Combo Data Thoại siêu khủng 1GB 1,080,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 30GB (1GB/ngày)

– 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

16 V120B Gói tháng 1,5GB/ngày 120,000
Giá cước: 120.000đ/30 ngày có:

– 45GB (1,5GB/ngày)

– 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

17 6V120B Combo Data Thoại siêu khủng 1,5GB/ngày 720,000
Giá cước: 720.000đ/180 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày)

– 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

18 12V120B Combo Data Thoại siêu khủng 1,5GB/ngày 1,440,000
Giá cước: 1.440.000đ/360 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày)

– 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

19 V150B Gói tháng 2GB/ngày 150,000
Giá cước: 150.000đ/30 ngày có:

– 2GB/ngày

– 80 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

20 6V150B Combo Data Thoại siêu khủng 2GB/ngày 900,000
Giá cước: 900.000đ/180 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 60GB (2GB/ngày)

– 80 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

21 12V150B Combo Data Thoại siêu khủng 2GB/ngày 1,800,000
Giá cước: 1.800.000đ/360 ngày

Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 60GB (2GB/ngày)

– 80 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

22 V200B Gói tháng 8GB/ngày 200,000
Giá cước: 200.000đ/30 ngày có:

– 8GB/ngày

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

23 6V200B Combo Data Thoại siêu khủng 8GB/ngày 1,200,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 240GB (8GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

24 12V200B Combo Data Thoại siêu khủng 8GB/ngày 2,400,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 240GB (8GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 20 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

25 V180B Combo Data Thoại siêu khủng 6GB/ngày 180,000
Ưu đãi:

– 180GB (6GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

26 6V180B Combo Data Thoại siêu khủng 6GB/ngày 1,080,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 180GB (6GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

27 12V180B Combo Data Thoại siêu khủng 6GB/ngày 2,160,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 180GB (6GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

28 V160B Combo Data Thoại siêu khủng 4GB/ngày 160,000
Ưu đãi:

– 120GB (4GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 30 ngày

29 6V160B Combo Data Thoại siêu khủng 4GB/ngày 960,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 120GB (4GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 180 ngày

30 12V160B Combo Data Thoại siêu khủng 4GB/ngày 1,920,000
Ưu đãi dùng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 120GB (4GB/ngày)

– 100 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng

Gói cước gia hạn sau 360 ngày

31 MXH150 Truy cập mạng xã hội 1,5GB/ngày 150,000
Ưu đãi:

– 45GB (1,5GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

32 6MXH150 Truy cập mạng xã hội 1,5GB/ngày 900,000
Ưu đãi sử dụng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

Gói cước gia hạn sau 180 ngày.

33 12MXH150 Truy cập mạng xã hội 1,5GB/ngày 1,800,000
Ưu đãi sử dụng trong mỗi chu kỳ 30 ngày:

– 45GB (1,5GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 50 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

Gói cước gia hạn sau 360 ngày.

34 MXH100 Truy cập mạng xã hội 1GB/ngày 100,000
Ưu đãi:

– 1GB/ngày.

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger

Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước hoặc khi hết tháng với thuê bao trả sau

35 MXH120 Truy cập mạng xã hội 1GB/ngày 120,000
Ưu đãi:

– 30GB (1GB/ngày),

– Miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng, 30 phút gọi ngoại mạng

– Miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook và nhắn tin qua Messenger.

Gói cước gia hạn sau 30 ngày.

Gói cước Viettel Thông tin chi tiết và đánh giá

Gói cước di động Viettel

Gói cước di động Viettel là một trong những loại gói cước được ưa chuộng nhất hiện nay. Gói cước này cung cấp cho người dùng khoản data, giờ gọi, tin nhắn tương đối lớn, phù hợp để truy cập internet, xem video, nghe nhạc, livestream hoặc giải trí.

Gói cước V90 của Viettel

Gói cước V90 của Viettel được đánh giá là gói cước tốt nhất dành cho những ai có nhu cầu sử dụng internet thường xuyên. Gói cước này có mức giá khá hợp lý, với khoản data 30GB/tháng và miễn phí cuộc gọi nội mạng. Đặc biệt, những ai cần sử dụng gói cước này để trò chuyện thoải mái với bạn bè, người thân không cần lo lắng về giới hạn cuộc gọi.

Gói cước Internet Viettel

Ngoài gói cước di động, Viettel cũng cung cấp cho khách hàng các gói cước Internet dành cho cá nhân hoặc doanh nghiệp. Với gói cước này, người dùng có thể tận dụng được khoản data lớn, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tốc độ kết nối ổn định.

Gói cước Internet VNPT của Viettel

Gói cước Internet VNPT của Viettel là gói cước được thiết kế cho doanh nghiệp, với khoản data vô hạn, tốc độ cao, và các tính năng bảo mật thông tin đảm bảo an toàn cho dữ liệu.

Cách sử dụng gói cước Viettel

Gói cước Viettel Thông tin chi tiết và đánh giá

Đăng ký gói cước Viettel

Để sử dụng gói cước Viettel, bạn cần đăng ký tại các cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hoặc thông qua phần mềm My Viettel. Bạn có thể lựa chọn gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình để tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính ổn định của kết nối.

Sử dụng gói cước Viettel

Sau khi đăng ký thành công gói cước Viettel, bạn có thể sử dụng ngay các tính năng theo nhu cầu của mình. Đối với gói cước di động, bạn có thể gọi điện thoại, nhắn tin, sử dụng internet thông qua thiết bị di động của mình. Các gói cước Internet cũ Các gói cước Internet cũng cho phép người dùng truy cập internet, sử dụng các ứng dụng, phần mềm, thiết bị kết nối với tốc độ cao hơn so với các gói cước thông thường.

Nâng cấp gói cước Viettel

Nếu cần sử dụng các tính năng khác của gói cước hoặc muốn nâng cấp gói cước, bạn có thể thực hiện thông qua phần mềm My Viettel hoặc liên hệ với nhân viên của Viettel để được hỗ trợ.

Đánh giá chất lượng dịch vụ của gói cước Viettel

Gói cước Viettel Thông tin chi tiết và đánh giá

Gói cước Viettel được đánh giá là một trong những gói cước có tính ổn định và đáng tin cậy nhất hiện nay. Chất lượng dịch vụ tốt, tốc độ kết nối nhanh, thời gian phản hồi nhanh, đảm bảo cho khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng gói cước Viettel.

Đặc biệt, gói cước VNPT Internet của Viettel được đánh giá là một trong những gói cước có tính ổn định cao nhất, đảm bảo cho doanh nghiệp có một hệ thống mạng internet ổn định, tiên tiến và an toàn.

So sánh giá cả của gói cước Viettel

Gói cước Viettel Thông tin chi tiết và đánh giá

So sánh về giá cả của các gói cước của Viettel, có thể thấy rằng những gói cước này có mức giá khá hợp lý so với các dịch vụ tương tự của các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá cả phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của từng cá nhân hay doanh nghiệp.

Những lời khuyên khi sử dụng gói cước Viettel

Để sử dụng gói cước Viettel hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

  • Lựa chọn gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình để tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính ổn định của kết nối.
  • Thực hiện đăng ký và nâng cấp gói cước thông qua phần mềm My Viettel hoặc liên hệ với nhân viên của Viettel để được tư vấn và hỗ trợ.
  • Theo dõi sử dụng dịch vụ của mình để tránh vi phạm quy định của Viettel và chi phí không đáng mong đợi.

Các câu hỏi thường gặp về gói cước Viettel

Gói cước Viettel có ổn định không?

Được đánh giá là một trong những gói cước có tính ổn định và đáng tin cậy nhất hiện nay, gói cước Viettel đảm bảo cho khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ.

Làm thế nào để đăng ký gói cước Viettel?

Bạn có thể đăng ký gói cước Viettel thông qua các cửa hàng của Viettel hoặc thông qua phần mềm My Viettel.

Gói cước di độngViettel nào tốt nhất cho người dùng?

Gói cước di động V90 của Viettel được đánh giá là gói cước tốt nhất dành cho những ai có nhu cầu sử dụng internet thường xuyên. Gói cước này có mức giá khá hợp lý, với khoản data 30GB/tháng và miễn phí cuộc gọi nội mạng.

Gói cước VNPT Internet của Viettel có tính bảo mật cao không?

Gói cước VNPT Internet của Viettel là một trong những gói cước có tính bảo mật cao nhất, đảm bảo an toàn cho dữ liệu của doanh nghiệp.

Làm thế nào để nâng cấp gói cước Viettel?

Bạn có thể thực hiện nâng cấp gói cước Viettel thông qua phần mềm My Viettel hoặc liên hệ với nhân viên của Viettel để được hỗ trợ.

Tôi có thể sử dụng gói cước Viettel ở nơi không có sóng không?

Không, bạn không thể sử dụng gói cước Viettel ở nơi không có sóng.

Thời gian xử lý đăng ký gói cước Viettel là bao lâu?

Thời gian xử lý đăng ký gói cước Viettel thường rất nhanh, chỉ mất vài giờ để hoàn tất đăng ký.

Kết luận

Sử dụng gói cước Viettel là một lựa chọn thông minh cho những ai muốn sử dụng các dịch vụ liên lạc hiện đại và tiện ích. Với tính ổn định, tiện lợi và giá cả hợp lý, gói cước Viettel đã được nhiều khách hàng tin dùng và đánh giá cao. Hãy lựa chọn gói cước phù hợp với nhu cầu của bạn để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của Viettel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *