• Vu Lam Bach

 • Blog Marketing

Phone

034 301 8345

Email

mrvulambach@gmail.com

139 Domain google: Địa chỉ trang web theo từng quốc gia

List Domain google – Vũ Lâm Bách sưu tầm và chia sẻ với các bạn danh sách hơn 100 địa chỉ trang web của google có đuôi tên miền theo từng quốc gia nước sở tại.

domain google

List Domain google: Địa chỉ trang web theo từng quốc gia

 1. USA (.com) www.google.com
 2. Afghanistan (.com.af) www.google.com.af
 3. American Samoa (.as) www.google.As
 4. Anguilla (.off.ai) www.google.off.ai
 5. Antigua and Barbuda (.com.ag) www.google.com.ag
 6. Argentina (.com.ar) www.google.com.ar
 7. Armenia (.am) www.google.am
 8. Australia (.com.au) www.google.com.au
 9. Austria (.at) www.google.at
 10. Azerbaijan (.az) www.google.az
 11. Bahrain (.com.bh) www.google.com.bh
 12. Bangladesh (.com.bd) www.google.com.bd
 13. Belgium (.be) www.google.be
 14. Belize (.com.bz) www.google.com.bz
 15. Bolivia (.com.bo) www.google.com.bo
 16. Bosnia and Herzegovina (.ba) www.google.ba
 17. Botswana (.co.bw) www.google.co.bw
 18. Brazil (.com.br) www.google.com.br
 19. British Virgin Islands (.vg) www.google.vg
 20. Bulgaria (.bg) www.google.bg
 21. Burundi (.bi) www.google.bi
 22. Canada (.ca) www.google.ca
 23. Chile (.cl) www.google.cl
 24. China (.cn) www.google.cn
 25. Colombia (.com.co) www.google.com.co
 26. Congo, Democratic Republic of the (.cd) www.google.cd
 27. Congo, Republic of the (.cg) www.google.cg
 28. Cook Islands (.co.ck) www.google.co.ck
 29. Costa Rica (.co.cr) www.google.co.cr
 30. Croatia (.hr) www.google.hr
 31. Cuba (.com.cu) www.google.com.cu
 32. Czech Republic (.cz) www.google.cz
 33. Cote dCase Ivoire (.ci) www.google.ci
 34. Denmark (.dk) www.google.dk
 35. Djibouti (.dj) www.google.dj
 36. Dominica (.dm) www.google.dm
 37. Dominican Republic (.com.do) www.google.com.do
 38. Ecuador (.com.ec) www.google.com.ec
 39. Egypt (.com.eg) www.google.com.eg
 40. El Salvador (.com.sv) www.google.com.sv
 41. Estonia (.ee) www.google.ee
 42. Ethiopia (.com.et) www.google.com.et
 43. Fiji (.com.fj) www.google.com.fj
 44. Finland (.fi) www.google.fi
 45. France (.fr) www.google.fr
 46. Gambia (.gm) www.google.gm
 47. Germany (.de) www.google.de
 48. Gibraltar (.com.gi) www.google.com.gi
 49. Greece (.com.gr) www.google.com.gr
 50. Greenland (.gl) www.google.gl
 51. Guatemala (.com.gt) www.google.com.gt
 52. Guernsey (.gg) www.google.gg
 53. Haiti (.ht) www.google.ht
 54. Honduras (.hn) www.google.hn
 55. Hong Kong (.com.hk) www.google.com.hk
 56. Hungary (.hu) www.google.hu
 57. Iceland (.is) www.google.is
 58. India (.co.in) www.google.co.in
 59. Indonesia (.co.id) www.google.co.id
 60. Ireland (.ie) www.google.ie
 61. Isle of Man (.co.im) www.google.co.im
 62. Israel (.co.il) www.google.co.il
 63. Italy (.it) www.google.it
 64. Jamaica (.com.im) www.google.com.im
 65. Japan (.co.jp) www.google.co.jp
 66. Jersey (.co.je) www.google.co.je
 67. Jordan (.jo) www.google.jo
 68. Kazakhstan (.kz) www.google.kz
 69. Kenya (.co.ke) www.google.co.ke
 70. Kyrgyzstan (.kg) www.google.kg
 71. Latvia (.lv) www.google.lv
 72. Lesotho (.co.ls) www.google.co.ls
 73. Libya (.com.ly) www.google.co.ly
 74. Liechtenstein (.li) www.google.li
 75. Lithuania (.lt) www.google.lt
 76. Luxembourg (.lu) www.google.lu
 77. Malawi (.mw) www.google.mw
 78. Malaysia (.com.my) www.google.com.my
 79. Malta (.com.mt) www.google.com.mt
 80. Mauritius (.mu) www.google.mu
 81. Mexico (.com.mx) www.google.com.mx
 82. Micronesia (.fm) www.google.fm
 83. Mongolia (.mn) www.google.mn
 84. Montserrat (.ms) www.google.ms
 85. Morocco (.co.ma) www.google.co.ma
 86. Namibia (.com.na) www.google.com.na
 87. Nepal (.com.np) www.google.com.np
 88. Netherlands (.nl) www.google.nl
 89. New Zealand (.co.nz) www.google.co.nz
 90. Nicaragua (.com.ni) www.google.com.ni
 91. Norfolk Island (.com.nf) www.google.com.nf
 92. Norway (.no) www.google.no
 93. Oman (.com.om) www.google.com.om
 94. Pakistan (.com.pk) www.google.com.pk
 95. Panama (.com.pa) www.google.com.pa
 96. Paraguay (.com.py) www.google.com.py
 97. Peru (.com.pe) www.google.com.pe
 98. Philippines (.com.ph) www.google.com.ph
 99. Pitcairn (.pn) www.google.com.pn
 100. Poland (.pl) www.google.pl
 101. Portugal (.pt) www.google.pt
 102. Puerto Rico (.com.pr) www.google.com.pr
 103. Qatar (.com.qa) www.google.com.qa
 104. Romania (.ro) www.google.ro
 105. Russia (.ru) www.google.ru
 106. Rwanda (.rw) www.google.rw
 107. Saint Helena (.sh) www.google.sh
 108. San Marino (.sm) www.google.sm
 109. Saudi Arabia (.com.sa) www.google.com.sa
 110. Senegal (.sn) www.google.sn
 111. Seychelles (.sc) www.google.sc
 112. Singapore (.com.sg) www.google.com.sg
 113. Slovakia (.sk) www.google.sk
 114. Slovenia (.si) www.google.si
 115. South Africa (.co.za) www.google.co.za
 116. South Korea (.co.kr) www.google.co.kr
 117. Spain (.es) www.google.es
 118. Sri Lanka (.lk) www.google.lk
 119. St.Vincent and the Grenadines (.com.vc) www.google.com.vc
 120. Sweden (.se) www.google.se
 121. Switzerland (.ch) www.google.ch
 122. Taiwan (.com.tw) www.google.com.tw
 123. Tajikistan (.com.tj) www.google.com.tj
 124. Thailand (.co.th) www.google.co.th
 125. The Bahamas (.bs) www.google.bs
 126. Tonga (.to) www.google.to
 127. Trinidad and Tobago (.tt) www.google.tt
 128. Turkey (.com.tr) www.google.com.tr
 129. Turkmenistan (.tm) www.google.tm
 130. U.S. Virgin Islands (.co.vi) www.google.co.vi
 131. Uganda (.co.ug) www.google.co.ug
 132. Ukraine (.com.ua) www.google.com.ua
 133. United Arab Emirates (.ae) www.google.ae
 134. United Kingdom (.co.uk) www.google.co.uk
 135. Uruguay (.com.uy) www.google.com.uy
 136. Uzbekistan (.co.uz) www.google.co.uz
 137. Venezuela (.co.ve) www.google.co.ve
 138. Vietnam (.com.vn) www.google.com.vn
 139. Zambia (.co.zm) www.google.co.zm
Xem thêm  Marketing trực tiếp là gì? 4 bước xây dựng chiến dịch marketing trực tiếp hiệu quả

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *