Nhiều công ty kinh doanh quản lý danh mục đầu tư kinh doanh phức tạp và thường xuyên với hàng trăm sản phẩm/dịch vụ. Tuy nhiên không phải mảng kinh doanh nào của doanh nghiệp cũng hoạt động tốt và mang lại lợi nhuận. Làm thế nào để doanh nghiệp có căn cứ đầu tư đúng đắn? Sự ra đời của ma trận GE (McKinsey) phiên bản cải tiến sẽ là công cụ cho doanh nghiệp ra quyết định đầu tư đúng đắn hoặc thoái vốn.

Ma trận GE là gì?

Ma trận GE thực chất có nguồn gốc từ công ty tư vấn MCKinsey, đây là công ty chuyên tư vấn được đưa ra và áp dụng vào mô hình thuộc tập đoàn General Electric để làm thực tế. Ma trận GE cũng chính là biến thể của mô hình phân tích Portfolio Consulting Group, nó bao gồm hai phần chính sau

 • Tốc độ phát triển – sức hấp dẫn của thị trường
 • Sức mạnh của doanh nghiệp

Ma trận GE bao gồm những gì? Đặc điểm của Ma trận GE

Trong kinh doanh, các đơn vị của ma trận chính là một vòng tròn khép kín. Quy mô của doanh nghiệp quyết định kích thước của vòng tròn và là đại diện cho doanh nghiệp đó. Các phần trăm của thị trường được nhập vào vòng tròn đó. Hình ảnh mũi tên thể hiện được vị trí mong muốn trong tương lai của các doanh nghiệp.

Ma trận GE bao gồm 2 trục

 • Trục X: Thể hiện năng lực
 • Trục Y: Thể hiện sức hấp dẫn của thị trường

Cả hai trục này thể hiện vị thế cạnh tranh của các đơn vị kinh doanh và chia làm các phân cấp: Cao cấp, trung bình, cấp thấp.

ma-tran-GE

Ma trận GE Mc Kinsey cũng bao gồm 2 trục

 • Trục X: Thể hiện năng lực hoặc vị thế cạnh tranh
 • Trục Y: Thể hiện sức hấp dẫn thị trường

Trong kinh doanh, các đơn vị ma trận chính là vòng tròn khép kín, quy mô của doanh nghiệp sẽ quyết định được kích thước của vòng tròn và cũng chính là đại diện của doanh nghiệp đó. Phần trăm của thị trường cũng được nhập vào trong vòng tròn, các mũi tên thể hiện vị trí doanh nghiệp mong muốn.

ma-tran-ge-mckinsey

Sức hấp dẫn của thị trường/ngành (Industry attractiveness)

Sự hấp dẫn của ngành cho thấy được mức độ thuận lợi và khó khăn của một công ty để có thể cạnh tranh trên thị trường và tìm kiếm được lợi nhuận. Các ngành công nghiệp có lợi nhuận nhiều hơn là hấp dẫn hơn nó trở thành. Khi đánh giá được mức độ hấp dẫn của ngành, các nhà phân tích nên xem xét một ngành sẽ thay đổi trong dài hạn thay vì trong một tương lai gần, bởi vì các khoản đầu tư cần thiết cho sản phẩm thường đòi hỏi sự cam kết lâu dài.

Sự hấp dẫn của ngành bao gồm nhiều yếu tố xác định chung mức độ cạnh tranh trong đó. Dưới đây là những yếu tố xác định sức hấp dẫn của thị trường.

 • Tốc độ tăng trưởng dài hạn
 • Quy mô ngành
 • Khả năng sinh lời của ngành: rào cản nhập cảnh, rào cản xuất cảnh, sức mạnh của nhà cung cấp, sức mua, mối đe dọa thay thế và bổ sung có sẵn (sử dụng phân tích Five Force của Porter để xác định điều này)
 • Cơ cấu ngành (sử dụng khung cấu trúc-Thực hiện-Hiệu suất để xác định điều này)
 • Thay đổi vòng đời sản phẩm
 • Thay đổi nhu cầu
 • Xu hướng giá
 • Các yếu tố môi trường vĩ mô (sử dụng PEST hoặc PESTEL cho điều này)
 • Tính mùa vụ
 • Tình trạng lao động
 • Phân khúc thị trường

Lợi thế cạnh tranh (Strength of a business unit o r a product)

Dọc theo trục X, ma trận GE đo lường mức độ cao/thấp về lợi thế cạnh tranh của một đơn vị kinh doanh cụ thể so với đối thủ cùng ngành. Nói cách khác, các nhà quản lý cố gắng xác định xem một đơn vị kinh doanh có một lợi thế cạnh tranh bền vững (hay ít nhất là lợi thế cạnh tranh tạm thời ) hay không. Nếu công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, câu hỏi tiếp theo là: “Lợi thế cạnh tranh này sẽ duy trì được trong bao lâu?”

Các yếu tố sau xác định sức mạnh cạnh tranh của một đơn vị kinh doanh:

 • Tổng thị phần
 • Thị phần tăng trưởng so với các đối thủ
 • Sức mạnh thương hiệu (sử dụng giá trị thương hiệu cho điều này)
 • Khả năng sinh lời của công ty
 • Lòng trung thành của khách hàng
 • Tài nguyên hoặc khả năng của VRIO (sử dụng khung VRIO để xác định điều này)
 • Sức mạnh của đơn vị kinh doanh của bạn trong việc đáp ứng các yếu tố thành công quan trọng của ngành (sử dụng Ma trận Hồ sơ Cạnh tranh để xác định điều này)
 • Sức mạnh của một chuỗi giá trị (sử dụng Phân tích chuỗi giá trị và điểm chuẩn để xác định điều này)
 • Mức độ phân biệt sản phẩm
 • Sản xuất linh hoạt

Ưu điểm

 • Giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực hợp lý để đạt được lợi nhuận tốt nhất.
 • Giúp nhà quản lý hiểu rõ hơn về cách thức sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh của họ hoạt động.
 • Đó là khuôn khổ danh mục đầu tư kinh doanh tinh vi hơn so với ma trận BCG.
 • Xác định các bước chiến lược mà công ty cần thực hiện để cải thiện hiệu suất của danh mục đầu tư kinh doanh của mình.

Nhược điểm

 • Ma trận GE đòi hỏi một nhà tư vấn hoặc một người có kinh nghiệm cao để xác định sức hấp dẫn của ngành và sức mạnh của đơn vị kinh doanh càng chính xác càng tốt.
 • Chi phí tiến hành khá tốn kém
 • Không tính đến sự phối hợp có thể tồn tại giữa hai hoặc nhiều đơn vị kinh doanh

Ứng dụng của Ma trận GE

Thông qua ma trận GE, có 3 chiến lược chủ đạo đã được phân biệt và sử dụng

 • Đầu tư, phát triển: Đây là sự tăng trưởng nhờ việc mở rộng thị trường, gia tăng đầu tư
 • Nắm giữ: Thị trường củng cố nhờ cách đầu tư cẩn thận
 • Thu hoạch, bán: Không có sự đầu tư bổ sung mà tập trung vào việc tối ưu hóa lợi nhuận

Nếu bạn áp dụng được các điểm này thì phần dẫn cho thị trường của các doanh nghiệp sẽ có sự tính toán chính xác hơn.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết trên của vulambach mọi ý kiến và thắc mắc vui lòng để lại dưới phần Comment.

Tham khảo bài viết:

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

 1. The page or directory has recently been moved or renamed.

 2. The page or directory is temporarily not avaliable.

 3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

 4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)