TUT MỞ KHÓA TRÌNH TẠO MÃ

Cách 1:

Bước 1 đăng nhập nick vào và chọn bạn đang gặp sự cố

Bước 2 xong chọn tôi không có điện thoại bấm tiếp tục

Bước 3 chọn liên hệ vs chúng tôi

Bước 4 ra from r điền mail vàoAcc nào spam thì k về acc nào chưa auto về có thể thay bằng mail trắng

Nguồn lụm đâu đó

Cách 2:Fb đang nhả cho ace e nào bị quên 2FA nhé.

B1: Dùng email mới, chưa liên kết Fb bao giờ

B2: Ấn vào “Tìm thêm sự giúp đỡ”

B3: Nhập email mới vào, ấn tiếp theo

B4: Up cmnd, cccd lên via hoặc tkfb sẽ về

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

We Promise Not to Send Spam:)